Zysk operacyjny wyniósł 21,27 mln zł wobec 16,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody netto razem sięgnęły 56,55 mln zł w I kw. wobec 46,35 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Grupa kapitałowa Kredyt Inkaso po raz kolejny może się pochwalić rekordowymi wynikami. W opublikowanym raporcie finansowym za I kwartał roku obrotowego 2022/23 (w przypadku Kredyt Inkaso przypadający na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r.), przychody netto grupy ukształtowały się na poziomie 56,5 mln zł (+22% r/r), a EBITDA gotówkowa - 47,4 mln zł (+9% r/r). Dla porównania w I kwartale ubiegłego roku wartości te wynosiły odpowiednio 46,4 mln zł i 43,5 mln zł. W opisywanym kwartale zysk netto [ogółem] wyniósł z kolei 14,7 mln zł, co stanowi wzrost o 125% względem analogicznego okresu roku poprzedniego. Dobrym wynikom towarzyszyła znaczna redukcja poziomu zadłużenia. Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych został zmniejszony do poziomu 0,8, a długu netto do EBITDA gotówkowej do 1,6" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Spółka podkreśla, że poprawa wyników została osiągnięta względem również bardzo dobrego I kwartału roku finansowego 2021/2022. Grupa Kredyt Inkaso po raz pierwszy w swojej historii przebiła wówczas próg 70 mln zł wpłat w jednym kwartale. W podsumowanym właśnie okresie wynik ten został poprawiony o niemal 10 mln zł, a łączny poziom wpłat ukształtował się na poziomie 79,6 mln zł.

"Cieszymy się ze świetnych wyników grupy, szczególnie że generujemy je wciąż przy dość niskich poziomach inwestycji. Niedawno zawarliśmy z ING Bankiem Śląskim umowę, dzięki której limit dostępnej linii kredytowej został zwiększony do kwoty 200 mln zł. W ostatnim czasie dokonaliśmy również operacji refinansowania zadłużenia na łączną kwotę 159 mln zł i wydłużenia jego zapadalności na kolejnych 7 lat, a także emisji nowych obligacji na łączną kwotę 33 mln zł. Dzięki dostępnemu finansowaniu, niskim poziomom zadłużenia i efektywnej organizacji możemy powrócić do zakupów nowych portfeli wierzytelności w znacząco większej niż w ostatnich kwartałach skali oraz nadal wzmacniać fundamenty pod jeszcze szybszy rozwój w przyszłości" - powiedział prezes Maciej Szymański, cytowany w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. roku obrotowego wyniósł 3,43 mln zł wobec 5,25 mln zł straty rok wcześniej.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Grupa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.

(ISBnews)