Zysk operacyjny wyniósł 2,51 mln zł wobec 7 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 81,92 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 70,68 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-II kw. 2022 r. spółka miała 4,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,23 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 148,07 mln zł w porównaniu z 113,57 mln zł rok wcześniej.

"Przychody Grupy BoomBit wyniosły 148,1 mln zł i były o 30% wyższe niż rok wcześniej. Głównym motorem tego wzrostu były gry Mid-Core, z których przychody wzrosły o ponad 100%, a dwie główne gry z tego segmentu czyli Hunt Royale i Darts Club były najlepszymi tytułami w pierwszym półroczu 2022 roku i zarobiły razem prawie 51 mln zł. Przychody z gier Hyper-Casual ukształtowały się na zbliżonym do zeszłorocznego poziomie i stanowiły 55% wszystkich przychodów Grupy BoomBit. W tym roku portfolio zostało uzupełnione o m.in. o takie tytuły jak Dog Life Simulator, Cargo Parking, Hyper Survive 3D czy Try to Fly, a cały czas wśród najlepiej zarabiających tytułów utrzymują się wydane w poprzednich latach Crazy Plane Landing czy Car Driving School Simulator. W przygotowaniu są kolejne gry Mid-Core, Casual i Hyper-Casual, a Grupa pracuje też nad aktualizacjami i marketingiem wciąż perspektywicznych gier z obecnego portfolio" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W I półroczu 2022 r. EBITDA wyniosła 11,8 mln zł i była niższa o 36% od 18,4 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, zaś zysk netto skorygowany o zdarzenia jednorazowe ukształtował się na poziomie 5 mln zł wobec 9,8 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, podano także.

"Najważniejszymi wydarzeniami w pierwszych 6 miesiącach bieżącego roku były rekordowe przychody z gier, konsekwentny rozwój naszego portfolio oraz nowe inicjatywy w które bardzo mocno się zaangażowaliśmy i które mają w przyszłości stanowić istotne uzupełnienie dotychczasowej działalności Grupy BoomBit. W drugim kwartale nasze przychody wyniosły 82 mln zł, czyli 24% więcej niż w poprzednim kwartale i był to najlepszy wynik w naszej historii. W całym pierwszym półroczu przychody wzrosły o 30% do 148,1 mln zł. Skorygowany o zdarzenia jednorazowe zysk netto ukształtował się na poziomie 5 mln zł i był niższy w porównaniu do 9,8 mln zł w roku poprzednim. Miały na to wpływ m.in. intensywne działania i wydatki związane z nowym segmentem naszej działalności, czyli Play and Earn, które obciążyły wynik pierwszego półrocza na ok. 3,0 mln zł. Prowadzimy obecnie dwa niezależne projekty w tym segmencie, które są realizowane przez nasze spółki celowe zlokalizowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wiążemy z nimi duże nadzieje - jesteśmy przekonani, że w przyszłości blockchain będzie istotnym elementem branży gamingowej" - skomentował prezes Marcin Olejarz, cytowany w materiale.

Saldo środków pieniężnych na koniec czerwca 2022 roku wyniosło 39,0 mln zł, czyli 17% więcej niż na koniec roku 2021 i 38% więcej r/r. Z uwagi na stabilną sytuację finansową i dobre perspektywy zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy za rok 2021 w kwocie 10,7 mln zł, co stanowi ponad 86% jednostkowego zysku netto za 2021 rok, która po uzyskaniu zgody walnego zgromadzenia została wypłacona akcjonariuszom w lipcu 2022 r. Łączna kwota dywidendy uwzględnia 3,2 mln zł zaliczki na poczet dywidendy, która została wypłacona w listopadzie 2021 roku, przypomniano.

"Nasza sytuacja finansowa jest bardzo dobra, generujemy dodatnie przepływ pieniężne, rośnie nam też saldo gotówki, które na koniec czerwca wyniosło ok. 39 mln zł. To pozwoliło nam na wypłatę w lipcu dywidendy w łącznej kwocie 10,7 mln zł, czyli ponad 86% naszego jednostkowego zysku za rok 2021. Zamierzamy dalej konsekwentnie rozwijać Grupę BoomBit, na co patrzymy długoterminowo. Dzięki dobrej sytuacji finansowej możemy inwestować w nowe obszary działalności, takie jak BoomPick czy Play and Earn, co w przyszłości przełoży się na dalszą dywersyfikację biznesu i uzupełnienie go o perspektywiczne inicjatywy" - dodał Olejarz.

W komunikacie podano także, że Grupa kontynuuje intensywne prace związane z projektami Play and Earn opartymi na technologii blockchain. Ze względu na rosnącą istotność i wysoki potencjał tej działalności spółka zaczęła pokazywać podział na segmenty operacyjne i oprócz podstawowej działalności obejmującej Gry Mobilne wyodrębniła nowy segment działalności - projekty Play and Earn. Łączna kwota wydatków poniesionych w związku z ich realizacją wyniosła w I półroczu 2022 roku 4,6 mln zł, z czego w rachunku zysków i strat ujęte zostało 3 mln zł. Porównywalny do wyników z poprzedniego roku segment Gier Mobilnych obejmuje produkcję i wydawanie gier własnymi zasobami, działalność wydawniczą, za którą odpowiada BoomHits oraz spółki Joint Venture. Aktualnie Grupa BoomBit posiada cztery takie spółki: TapNice, SkyLoft, PlayEmber, oraz BoomPick, który został założony w lutym 2022 roku we współpracy z polskim studiem Cherrypick Games, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2022 r. wyniósł 7,68 mln zł wobec 6,46 mln zł zysku rok wcześniej.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

(ISBnews)