Strata operacyjna wyniosła 14,16 mln zł wobec 3,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,4 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 11,86 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W I półroczu grupa kapitałowa w 2022 roku zanotowała 8,4 mln zł przychodów netto, strata netto wyniosła 12,8 mln zł. Na wynik netto znaczący wpływ miała amortyzacja wydanych gier. Oczyszczona EBITDA skorygowana o odpisy z tytuły trwałej utraty wartości oraz zdarzenia jednorazowe wynosiła -4,1 mln zł" - czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.

All in! Games planuje w nadchodzących miesiącach premiery kilku nowych gier, które zapewnią dodatkowe, zdywersyfikowane źródło przychodów. Ponadto spółka osiąga bieżące przychody z już wydanych gier, w tym bardzo dobrze przyjętej gry "Chernobylite", którą spółka wydała na konsole PlayStation 4, Xbox One oraz PlayStation 5 i Xbox Series XS, zapewniono również.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2022 r. wyniosła 12,49 mln zł wobec 5,28 mln zł zysku rok wcześniej.

All in! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych z siedzibą w Krakowie, działający w branży gamingowej od 2018 roku. Firma wydaje i tworzy wyjątkowe gry na komputery osobiste i konsole. Jest wydawcą takich tytułów, jak "Chernobylite" (The Farm 51), "Ghostrunner" (One More Level), "Tools Up!" (The Knights of Unity), "Paradise Lost" (PolyAmorous).

(ISBnews)