"Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług spółki w III kwartale 2022 roku wyniosła 3 665 tys. zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku przychody wyniosły 70 tys. zł. Podana wartość nie obejmuje przychodów związanych z realizacją dotacji związanych z realizacją przez emitenta projektów badawczo-rozwojowych" - czytamy w komunikacie.

"Kontynuujemy wzrosty ze sprzedaży produktów i usług, na co wpływ ma rozwój wszystkich trzech linii biznesowych. Cieszą nas postępy w ramach projektów realizowanych z odbiorcami przemysłowymi oraz regularna i rozszerzająca się geograficznie sprzedaż urządzeń Delta Printing System, w tym ostatnia sprzedaż do klienta korporacyjnego z USA. Docieramy dzięki temu do kolejnych partnerów z którymi możemy rozmawiać o potencjalnych wdrożeniach przemysłowych, więc występuje tu efekt synergii. Trzecia linia to nanotusze, która stopniowo buduje rosnące wolumeny sprzedaży i coraz szerszą bazę odbiorców, w tym rosnącą liczbę powracających klientów. Warto zwrócić uwagę, że większość sprzedaży naszych nanotuszów jest realizowana do najbardziej dla nas kluczowych, klientów przemysłowych" - powiedział prezes Filip Granek, cytowany w komunikacie.

Reklama

Narastająco za 9 miesięcy br. szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 6 635 tys. zł, wobec 213 tys. zł rok wcześniej, podano również.

Wartość pozyskanych przez spółkę środków z realizacji dotacji w III kwartale 2022 roku wyniosła 700 tys. zł, wobec 876 tys. zł w III kwartale 2022 roku. W ujęciu narastającym wartość ta wyniosła 3 077 tys. zł, wobec 2.598 tys. zł w analogicznym okresie 2021 roku.

"Realizujemy nasze cele na bieżący rok - istotnie rośnie udział przychodów ze sprzedaży produktów i usług w przychodach ogółem i tym samym stopniowo maleje rola dotacji w finansowaniu naszej działalności. Historycznie był to dla nas bardzo ważny komponent, ale obecnie dzięki rozwojowi naszych wszystkich trzech linii biznesowych i sukcesów w komercjalizacji opracowanych technologii z dużymi podmiotami, jesteśmy w stanie kontynuować dalszy dynamiczny wzrost spółki z własnych środków. Jednocześnie warto dodać, że porównując wyniki ze sprzedaży produktów i usług do zeszłego roku mamy do czynienia z efektem niskiej bazy, natomiast porównując je kwartał do kwartału utrzymujemy widoczną dynamikę, która w III kwartale wyniosła +80%, a narastająco za okres I-III kwartału +123%. Na drugą połowę roku patrzymy zatem pozytywnie i jesteśmy zadowoleni z szacunkowych wyników III kwartału" - dodał członek zarządu ds. finansowych XTPL Jacek Olszański.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r.

(ISBnews)