"Prawdę powiedziawszy, czy weźmiemy III kw. 2022, czy IV kw. 2021, to są podobne wartości w zakresie przychodów. Tym niemniej spodziewam się, że przychody będą bliższe przychodom, które odnotowaliśmy w poprzednim kwartale. Natomiast jeśli chodzi o wynik EBITDA, to spodziewamy się, że będzie podobny do IV kwartału 2021, czyli ok 160 mln zł" - powiedział Zoła podczas konferencji prasowej.

Spółka spodziewa się wyższego wyniku EBITDA za cały bieżący rok niż w 2021.

Reklama

"Cały rok będzie znacząco lepszy, niż 2021 r., kiedy to EBITDA wyniosła 500 mln zł. Już w tej chwili EBITDA narastająco jest już wyższa niż w całym ubiegłym roku. Dogoniliśmy tamten rok " - dodał Zoła.

Cognor odnotował 123,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 106,95 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 183,3 mln zł wobec 161,55 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 749,42 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 703,2 mln zł rok wcześniej.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 811 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)