Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 40,33 mln zł wobec 40,64 mln zł rok wcześniej, strata na działalności operacyjnej 4,39 mln zł wobec 1,28 straty rok wcześniej, a strata EBITDA 1,92 mln zł wobec 1,25 mln zł zysku rok wcześniej.

"Słabsze niż rok wcześniej wyniki finansowe w bieżącym roku są następstwem głównie:

Reklama

• opóźnień w dostawach produktów, związanych z zakłóceniami w łańcuchu dostaw kluczowego dostawcy spółki, będącymi następstwem braków

materiałowych w przemyśle półprzewodnikowym, co spowodowało:

o utratę potencjalnych korzyści w konsekwencji rezygnacji niektórych klientów z zamawiania sprzętu, z powodu nieakceptowalnych przez

nich terminów dostaw,

o mniejszą marżę z realizowanych kontraktów,

o przesunięcie części przychodów ze sprzedaży na kolejne kwartały,

• rosnących kosztów operacyjnych, związanych z:

o istotną presją na wzrost wynagrodzeń,

o rosnącym poziomem inflacji,

o znacznym wzrostem kursu dolara, w którym rozliczana jest istotna część dostaw" - czytamy w komunikacie.

Ostateczne dane zostaną przedstawione 15 listopada 2022 r.

Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych.

(ISBnews)