"Jednocześnie zarząd ustalił dzień, według którego ustalać się będzie uprawnionych do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 na 05.12.2022 r. oraz termin wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 na 12.12.2022 r." - czytamy w komunikacie.

84.300.000 akcji spółki będzie objętych wypłatą zaliczki.

Reklama

"Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022, a wypłata zaliczki jest zgodna z treścią art. 349 § 2 ksh tj.: roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki sporządzone za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazuje zysk netto, sprawozdanie finansowe wykazuje zysk netto w kwocie 15.133.000 zł, a zaliczka na poczet dywidendy za rok 2022 r. nie przekracza połowy zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym" - czytamy dalej.

Rada nadzorcza wyraziła zgodę na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 na wyżej wymienionych warunkach, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 15,13 mln zł wobec 11,06 mln zł zysku rok wcześniej.

ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)