6,7 mln zł zostało wypłaconych tytułem zaliczki na poczet dywidendy w grudniu ub.r., (0,08 zł na akcję), co oznacza, że do wypłaty pozostaje 0,18 zł na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 3 lipca, a dzień wypłaty na 7 lipca 2023 roku.

ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)