Zysk operacyjny wyniósł 233,78 mln zł wobec 271,27 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 314,19 mln euro wobec 352,69 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 242,2 mln zł w I-III kw. 2022 r. wobec 1 176,55 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Całoroczna sprzedaż produktów i usług przekroczy zakładane cele i wyniesie zgodnie z prognozami 1 674 mln euro, co oznacza wzrost o 7,3% w stosunku do roku ubiegłego i daje średni roczny wzrost sprzedaży w okresie pięcioletnim na poziomie 5,8%. Udział sprzedaży na rynkach poza Słowenii w całym roku 2022 szacowany jest na 94%. Najważniejszą kategorią produktową pozostaną leki na receptę, których udział w całkowitej sprzedaży wyniesie 82%. Całoroczny zysk netto wyniesie około 360 mln euro" - czytamy w raporcie.

"Planujemy przeznaczyć 90 mln euro na inwestycje w nasze własne zaplecze rozwojowe, produkcyjne i infrastrukturę. Kwota ta jest niższa od początkowego planu, ale wyższa od budżetu inwestycyjnego z ostatnich dwóch lat. Wszystkie inwestycje przewidziane w naszym biznes planie są obecnie w trakcie realizacji" - zapowiedziała spółka.

Grupa Krka to słoweńska firma farmaceutyczna. W 2012 roku zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)