Zainteresowanie Polek założeniem własnego biznesu spadło z ok. 66 proc. w 2021 roku do 40 proc. w tegorocznej edycji badania, jednak nieustannie kobiety mogą liczyć na wsparcie bliskich w drodze ku przedsiębiorczości. - Przed nami 14. edycja konkursu, który odkrywa i nagłaśnia wyjątkowe inicjatywy realizowane głównie przez kobiety. Niezmiernie cieszy nas fakt, że większość Polek może liczyć na wsparcie bliskich w prowadzeniu własnej firmy, które ma ogromne znaczenie dla każdej przedsiębiorczyni – wskazuje Olga Kozierowska, prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, pomysłodawczyni konkursu Bizneswoman Roku.

Reklama

Te spośród kobiet, które chcą założyć własną firmę, najczęściej rozważają aktywność w sektorze edukacji – chodzi o szkolenia, coaching czy nauką języków obcych. To dziedziny, na które wskazało 16 proc. ankietowanych. 11 proc. kobiet skłaniała się ku aktywności w segmencie moda/beauty/kosmetyka. Co dziesiąta respondentka myśli o biznesie związanym z gastronomią, turystyką lub organizacją eventów, zaś nad branżą IT zastanawia się 9 proc. potencjalnych przedsiębiorczyń. Co ciekawe, 7 proc. kobiet, które chciałyby prowadzić własną firmę, nie wie, w jakiej branży miałyby ją otworzyć.

Ponad połowa, bo aż 56 proc. badanych ma już doświadczenie w branży, w której chciałyby otworzyć własny biznes. Około jedna trzecia chce jednak wypłynąć na nieznane wody i spróbować nowej aktywności zawodowej.

Branża IT na celowniku bizneswoman

Kobiety, które założyły już własne firmy w większości nie rozważają zmiany branży, w której działają (71,7 proc.). Przedsiębiorczynie rozważające zmianę branży stanowią 14,2 proc. ankietowanych, ponad połowa z nich wybrałaby nową, w której nie ma jeszcze doświadczenia. W planach tych, które zmianę branży biorą pod uwagę, najczęściej pojawia się sektor IT.

- Coraz więcej kobiet nie boi się zmian i aktywnie poszukuje własnej drogi do sukcesu. Jako społeczeństwo nadal mamy jednak wiele do zrobienia w kwestii równouprawnienia. Stereotypy i przywiązanie do tradycyjnego podziału ról wciąż bywają barierami blokującymi marzenia i aspiracje wielu kobiet. Dlatego tak ważne są inicjatywy uwalniające ich odwagę i sprawczość – mówi Izabela Tworzydło, dyrektorka Departamentu Komunikacji Korporacyjnej w Banku BNP Paribas, który jest partnerem konkursu Bizneswoman Roku.

Rok 2022 dla polskich przedsiębiorczyń okazał się niepozbawiony szans na nowe projekty – częstsze okazje do pracy nad nimi deklaruje blisko co trzecia badana przedsiębiorczyni. Jedna na cztery ankietowane przyznaje, że liczba nowych projektów nie uległa w ostatnim roku zmianie, natomiast blisko co szósta badana uważa, że mimo zdarzających się szans na nowe projekty więcej niż zwykle nie doszło do skutku.

Bez optymizmu z myślą o najbliższej przyszłości

Badane przedsiębiorczynie zostały też zapytane o to, jak w skali od 1 do 10 oceniają szanse na rozwój swojej firmy w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Wyniki badania wskazują na pewien sceptycyzm kobiet odnośnie do najbliższej przyszłości. W tegorocznym badaniu 7,5 proc. ankietowanych uważa, że nie ma szans na rozwój, podczas gdy rok temu odsetek najniżej oceniających swoje perspektywy wynosił jedynie 2,9 proc. Jednocześnie zaledwie 7,1 proc. badanych przedsiębiorczyń jest zdania, że ma przed sobą wiele perspektyw rozwoju, a rok temu ten odsetek wynosił 15,9 proc. Mimo wszystko jednak 60,4 proc. ankietowanych ocenia szanse na rozwój swojej firmy w skali od 1 do 10 na 6 lub więcej punktów.

Badanie przeprowadzono przy okazji startu 14. Edycji Konkursu Bizneswoman Roku. Polskie przedsiębiorczynie oraz liderki i liderów działający na rzecz równości mogą wziąć udział w konkursie, wypełniając formularz on-line. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 stycznia 2023 r.

oprac. DZR