„Wyznaczono następujące terminy

a) rozpoczęcia przyjmowania od akcjonariuszy spółki ofert sprzedaży akcji na dzień 24 stycznia 2023 r.

Reklama

b) zakończenia przyjmowania od akcjonariuszy spółki ofert sprzedaży akcji na dzień 1 lutego 2023 r.

c) przewidywanej publikacji informacji o liczbie akcji przeznaczonych do nabycia na dzień 3 lutego 2023 r.

d) przewidywanej daty przeniesienia własności akcji (data rozliczenia nabycia) na dzień 6 lutego 2023 r." - czytamy w komunikacie.

„Maksymalna całkowita kwota alokowana przez spółkę na potrzeby tego zaproszenia wynosi 4 590 000 zł" – czytamy w zaproszeniu.

Action w okresie przyjmowania ofert sprzedaży akcji na podstawie zaproszenia nie będzie dokonywał transakcji nabycia akcji własnych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych, podano.

Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu transakcji nabycia akcji dla potrzeb zaproszenia będzie Ipopema Securities, podano również.

Grupa kapitałowa Action działa na rynku dystrybucji sprzętu IT i RTV/AGD/GSM, a także dystrybutor VAD (Action Business Center), to także znaczący producent sprzętu komputerowego. Action posiada projekty e-commerce: sferis.pl, gram.pl. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 307 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)