Koncern podał, że w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za 4 kwartały 2022 r. przewiduje ujęcie tymczasowego zysku z tytułu okazyjnego nabycia PGNiG. Tymczasowa wartość zysku z tytułu okazyjnego nabycia zwiększy w IV kwartale 2022 r. jednostkowy wynik operacyjny powiększony o amortyzację EBITDA o około 7,9 mld zł, a skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację EBITDA Grupy Orlen - o około 8,1 mld zł - poinformował Orlen w komunikacie. Spółka zaznaczyła, że jest to zdarzenie księgowe o charakterze jednorazowym mające istotny wpływ na dane finansowe.

Wartość zysku może ulec zmianie

Jak wyjaśnił Orlen, zysk z tytułu okazyjnego nabycia zostanie rozpoznany w wyniku tymczasowego rozliczenia transakcji i stanowi nadwyżkę tymczasowej wartości przejętych aktywów netto nad wartością godziwą przekazanej zapłaty - ceną rynkową wyemitowanych akcji połączeniowych, po uwzględnieniu efektu rozliczenia wcześniej istniejących powiązań.

Reklama

Ujęte obecnie wartości możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań w ramach tymczasowego rozliczenia transakcji odpowiadają ich wartościom księgowym na dzień połączenia. Proces wyceny do wartości godziwej przejętych aktywów netto jest na bardzo wczesnym etapie - zastrzegł koncern. Zaznaczył jednocześnie, że wartość zysku na okazyjnym nabyciu może ulec zmianie w ciągu 12 miesięcy od daty połączenia w ramach finalnego rozliczenia transakcji połączenia z PGNIG.

W listopadzie 2022 r. Orlen podał, że skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację EBITDA Grupy Orlen z powodu przejęcia Grupy Lotos zwiększy się w III kwartale o około 5,9 mld zł.