Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła wnioski Hub.Tech i jego spółki zależnej Inventionbio o zawieszenie postępowań w sprawie zatwierdzenia prospektów emisyjnych, podał Hub.Tech.

"Zarząd spółki Hub.Tech S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że [...] otrzymał:

1) postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zawieszenia na wniosek emitenta postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emitenta sporządzonego w formie jednolitego dokumentu, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E oraz F wszczętego na podstawie wniosku emitenta z dnia 23 grudnia 2021 r.,

2) postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zawieszenia na wniosek spółki zależnej od emitenta - Inventionbio S.A. postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu Inventionbio S.A. sporządzonego w formie jednolitego dokumentu w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C i D wszczętego na podstawie wniosku Inventionbio S.A. złożonego w dniu 28 kwietnia 2022 r." - czytamy w komunikacie.

Spółki złożyły wnioski o zawieszenie postępowań w sprawie zatwierdzenia prospektów emisyjnych 2 lutego 2023 r.

Reklama

InventionBio prowadzi i realizuje wiele badań i projektów, m.in. jest właścicielem przełomowej technologii wykorzystywanej w biorafinerii, która oparta jest na procesie biotransformacji biomasy rolniczej z wykorzystaniem przeznaczonych na ten cel mikroorganizmów GRAS. Firma w procesie biorafinacji pozyskuje m.in. związki o właściwościach prozdrowotnych do zastosowania w żywności i paszach dla zwierząt. Hub.Tech posiada prawie 62% udziałów spółki.

Hub.Tech - wcześniej jako Boruta-Zachem - jest firmą produkcyjną, działającą w branży chemicznej, skupioną w trzech głównych obszarach: produkcji barwników i pigmentów, produkcji biosurfaktantów wykorzystywanych w branży chemicznej i kosmetycznej oraz badaniach i rozwoju innowacyjnych rozwiązań chemicznych. Od 2014 r. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

(ISBnews)