Prezes Rafako Radosław Domagalski-Łabędzki został odwołany z pełnienia funkcji ze skutkiem natychmiastowym, a przyczyną odwołania jest utrata zaufania, podała spółka.

"Zarząd Rafako w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu informuje o podjęciu w dniu 2 czerwca 2023 roku przez radę nadzorczą emitenta uchwały (Uchwała), na mocy której rada nadzorcza emitenta postanowiła jednomyślnie:

1. odwołać pana Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego z pełnienia funkcji członka zarządu - prezesa zarządu emitenta ze skutkiem natychmiastowym – w Uchwale wskazano, iż przyczyną odwołania jest utrata zaufania;

2. powierzyć wiceprezesowi zarządu emitenta panu Maciejowi Stańczukowi pełnienie obowiązków prezesa zarządu emitenta" - czytamy w komunikacie.

W związku z powyższym, w skład zarządu wchodzą: Maciej Stańczuk - wiceprezes zarządu i Dawid Jaworski - wiceprezes zarządu, podano.

Reklama

Rafako w restrukturyzacji jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 391 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)