Lubelski Węgiel Bogdanka odnotował 225,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2023 r. wobec 335,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 274,93 mln zł wobec 411,96 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 532,8 mln zł wobec 615,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 825,08 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 1 462,59 mln zł rok wcześniej.

"Wydobycie węgla brutto w I półroczu 2023 r. spadło r/r o 26,6%, tj. o 2 047 tys. ton; produkcja węgla handlowego w I półroczu 2023 r. wyniosła 3 266 tys. ton, czyli o 2 304 tys. ton mniej niż w analogicznym okresie 2022 r.; uzysk wyniósł 57,8% w I półroczu 2023 r. wobec 72,3% w I półroczu 2022. [...] W I półroczu 2023 r. przychody ze sprzedaży węgla wyniosły 1 780 993 tys. zł wobec 1 423 729 tys. zł w I półroczu 2022 r., co oznacza wzrost r/r o 25,1%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Rentowność EBIT za I półrocze 2023 r. była niższa o 13,1 pkt proc. w stosunku do I półrocza 2022 r. i wyniosła 15,1%. W pierwszym półroczu 2023 roku wynik operacyjny EBIT wyniósł 274 932 tys. zł wobec 411 958 tys. zł za I półrocze 2022 roku. W I półroczu 2023 r. grupa uzyskała rentowność EBITDA na poziomie 29,2%, tj. o 12,9 pkt proc. mniej niż w tym samym okresie 2022 r. (wynik EBITDA spadł w analizowanym okresie o 13,4%). Wynik EBITDA w I półroczu 2023 r. wyniósł 532 796 tys. zł wobec 615 392 tys. zł w I półroczu 2022 r., podano również.

Reklama

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 227,4 mln zł wobec 336,1 mln zł zysku rok wcześniej.

LW Bogdanka na koniec 2022 r. miała 16,5% udziału w rynku węgla kamiennego i 21,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce oraz 27,1% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,45 mld zł w 2022 r.