Wydarzenie poprowadził Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego DGP.

Otwarcia gali dokonał Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny DGP, który podkreślił, iż jest ona fragmentem dużego projektu, w ramach którego ukazują się publikacje na tematy ekonomiczne, gospodarcze, a także wydanie specjalne, w całości przygotowywane przez przedsiębiorców.

- Zależy nam, aby głos firm w Polsce stał się nie tylko słyszalny, ale też został wysłuchany – zaznaczył Krzysztof Jedlak, dodając, że to droga do tego, aby polska gospodarka nie tylko poprawiała swoją konkurencyjność, ale też rozwijała się płynnie, będąc chlubą, jak to miało miejsce w ostatnich dekadach.

Podczas wydarzenia odbył się panel dyskusyjny „Człowiek, Biznes i Państwo – jakich strategii potrzebujemy w Polsce i regionie, aby się rozwijać?” , w którym udział wzięli Paweł Dziekoński, wiceprezes zarządu, Fakro, Roman Jamiołkowski, dyrektor ds. prawnych i regulacyjnych w BAT na Polskę i kraje bałtyckie oraz Joanna Romańczuk, dyrektor zarządzająca rynkiem CEE, TMF Group. Dyskusje poprowadził Krzysztof Berenda, dyrektor warszawskiej redakcji RMF FM, a dotyczyła ona tego, jak stworzyć w Polsce atrakcyjny rynek pracy, poradzić sobie z problemem migracji oraz jakie problemy do rozwiązania stoją przed nowym rządem.

Reklama

Miały miejsce też dwie rozmowy 2 na 1. Tematem pierwszej był mały i średni biznes, w tym w szczególności firmy rodzinne, jako klucz do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Udział w niej wzięli Michał Walęczak, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Bankowości Prywatnej, Bank Pekao S.A., Wiesław Wilk, prezes Wilk Elektronik S.A. oraz Stefan Życzkowski, założyciel, współwłaściciel, przewodniczący rady strategicznej i wieloletni prezes ASTOR. Uczestnicy rozmowy wskazali na rolę polskich firm rodzinnych w rozwoju polskiej gospodarki. Wskazali, w czym tkwi ich siła i dlaczego od ponad 30 lat, mimo napływu do Polski dużych zagranicznych koncernów udaje im się z sukcesem walczyć z konkurencją. Mówili też o tym, co powinno się zmienić, by polskie firmy nie tylko mogły dalej być obecne na polskim rynku, ale też dynamicznie się rozwijać. Szczególnie, ze wiele z nich stoi właśnie u progu sukcesji.

Druga dotyczyła przyszłości z udziałem sztucznej inteligencji, a wśród zaproszonych do rozmowy gości byli Paweł Orłowski wiceprezes zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich oraz dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Moderatorem był natomiast Krzysztof Berenda. Opowiedzieli o swoich doświadczeniach ze sztuczną inteligencją, jej wykorzystaniu firmach, a także o wyzwaniach, które się z nią wiążą. Przyznali, że jest bardzo pomocna w prowadzeniu działalności, ale na razie nie jest w stanie zastąpić w pełni pracy człowieka. Zauważyli jednak, że rozwój AI bardzo postępuje i jej udział będzie z każdy rokiem rósł.

Uczestnicy gali mogli też wysłuchać wystąpienia prof. Jerzego Bralczyka, polskiego językoznawcy, specjalizującego się w języku mediów, reklamy i polityki na temat przedsiębiorczości i tego jak o niej myślimy i mówimy.

W czasie gali przyznano też wyróżnienia „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości” w trzech kategoriach: Inwestycja w Polsce, Polska firma rodzinna oraz Polska marka. Została też wręczona nagroda specjalna przez partnera gali Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, którą otrzymały Międzynarodowe Targi Gdańskie za organizację zawodów EuroSkills Gdańsk 2023.

Partnerem strategicznym projektu była firma Asseco, a gali FRSE, BAT oraz PIU. Partnerem medialnym był RMF FM.