Według Heine ZEA wykorzystały odbywający się w Dubaju szczyt klimatyczny COP28 do zawarcia nowych umów dotyczących ropy i gazu – wynika z listu rezygnacyjnego, do którego dotarł Reuters. Była prezydent Republiki Wysp Marshalla, której kraj jest wyjątkowo narażony na zmiany klimatyczne, nazwała takie działanie głęboko rozczarowującym i podważającym wiarygodność wielostronnego procesu negocjacji.

Jedynym sposobem na przywrócenie zaufania do procesu jest „osiągnięcie wyniku, który pokazuje, że jest Pan zaangażowany w stopniowe wycofywanie paliw kopalnych” – napisała Heine w liście do Sultana Al Jabera, prezydenta COP28 i specjalnego wysłannika ZEA ds. zmian klimatu.

Heine była pierwszą kobietą wybraną na prezydenta Republiki Wysp Marshalla, sprawując urząd w latach 2016-2020.