Z punktu widzenia kapitałowego, z punktu widzenia bezpieczeństwa prowadzonej działalności czy możliwości wywiązywania się ze swoich zobowiązań, wypłata dywidendy nie powinna nam w żaden sposób zagrozić, biorąc pod uwagę wszelkie ryzyka, jakie jesteśmy w chwili obecnej przewidzieć i zamodelować – powiedział członek zarządu PZU SA.

Zarówno z punktu widzenia ludzkiego, jak i biznesowego, oswoiliśmy koronawirusa – uznał Tomasz Kulik. I dodał: Dziś wiemy, czego możemy się spodziewać i jesteśmy w stanie w sposób dużo bardziej odpowiedzialny powiedzieć, co oznacza koronawirus dla naszej działalności.

M.in. o tym, w jaki sposób pandemia dotyka różnych rodzajów ubezpieczeń, w dalszej części rozmowy w materiale wideo: