Sprawa dotyczyła reformy polskich usług pocztowych. Na mocy Prawa pocztowego od 1 stycznia 2013 r. na Pocztę Polską nałożono na trzy lata obowiązki operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe na całym terytorium polskim.

Polski rząd w czerwcu 2014 r. notyfikował Komisji mechanizm podziału kosztu netto obowiązku świadczenia usługi powszechnej, oraz ustanowienie funduszu kompensacyjnego, uzupełniającego dla mechanizmu. Fundusz ten był finansowany po części z wpłat operatorów pocztowych i po części z budżetu państwa.

Reklama

Obowiązek udziału w dopłacie dotyczył operatorów pocztowych świadczących wymienne usługi powszechne, których przychody z tego tytułu w roku obrotowym przekraczały 1 mln zł. Inpost i Inpost Paczkomaty, należące do grupy kapitałowej Integer.pl, były zobowiązane do wnoszenia tej dopłaty.

W listopadzie 2015 r. Komisja Europejska stwierdziła, że nie będzie wnosić zastrzeżeń do tego mechanizmu. Komisja uznała m. in., że zasady funkcjonowania funduszu kompensacyjnego nie powodują poważnych zakłóceń konkurencji, a taka pomoc państwa jest zgodna z rynkiem wewnętrznym.

Inpost i Inpost Paczkomaty wniosły w maju 2016 r. skargę na tą decyzję KE, zarzucając naruszenie m. in. TFUE i Dyrektywy Pocztowej. Po niekorzystnym dla siebie wyroku wniosły odwołanie, które to Sąd UE w czwartek oddalił, a kosztami obciążył skarżących.