"Zarząd Asseco Poland S.A. deklaruje, że zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości powyżej 50% zysku netto spółki. Przy rekomendacji podziału zysku netto Asseco Poland S.A., zarząd spółki będzie brał pod uwagę aktualną i prognozowaną sytuację finansową i płynnościową oraz plany inwestycyjne spółki i grupy kapitałowej spółki, jak również istniejące i przyszłe zobowiązania" - czytamy w komunikacie.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku spółki, w tym decyzję co do wypłaty i wysokości dywidendy każdorazowo podejmie walne zgromadzenie Asseco Poland, zaznaczono.

Reklama

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

(ISBnews)