Prace Zespołu ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech rozpoczęły się w listopadzie 2019 roku – przypomina Urząd KNF w środowym komunikacie. W skład Zespołu weszli zarówno przedstawiciele podmiotów działających na rynku finansowym (zarówno nadzorowanego, jak i nienadzorowanego), jak i instytucji publicznych. Łącznie w pracach Zespołu brali udział przedstawiciele 46 firm i organizacji. W ramach podgrup Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech odbyły się 23 spotkania.

"Aktualnie Raport obejmuje 193 bariery zgłoszone przez uczestników prac Zespołu" – podał w komunikacie Urząd KNF.

Najwięcej wskazanych barier wiąże się z prawem.

"Przeprowadzone prace Zespołu jednoznacznie wskazują, że uczestnicy rynku zmagają się z niepewnością prawną dotyczącą nowych zjawisk mających miejsce na rynku finansowym, w szczególności w sektorze FinTech. Jest to jedna z głównych przyczyn, dla których rozwój tego sektora jest ograniczony" – czytamy w raporcie.

W raporcie zestawiono zgłoszone podczas prac Zespołu postulaty uczestników rynku i instytucji publicznych dotyczące zmian prawnych czy regulacyjnych. Część z nich została uwzględniona i wskazane bariery zostały usunięte, a nad wieloma innymi trwają prace analityczne. Nie oznacza to jednak, jak zastrzega UKNF, że każdy zgłoszony postulat zostanie zaakceptowany i przełożony na rozwiązania prawne.

"Raport nie stanowi źródła prawa, a proponowane propozycje regulacyjne nie są wiążące dla podmiotów posiadających inicjatywę legislacyjną i mogą wymagać dalszych prac. UKNF pełni jedynie funkcję koordynatora prac Zespołu, w związku z czym nie podejmuje działań leżących w obszarze właściwym dla innych podmiotów. Treści zawarte w Raporcie obejmują stanowiska innych podmiotów, za które UKNF nie odpowiada" – czytamy w komunikacie.

Urząd KNF przypomina, że prace Zespołu będą kontynuowane, a obecny raport stanowi jedynie dokument roboczy.

"Raport z prac Zespołu ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech nie ma ostatecznego charakteru, a prace nad poszczególnymi postulatami będą kontynuowane. W trakcie prac Raport będzie podlegał stosownemu uzupełnieniu i zmianom w odniesieniu do poszczególnych barier" – czytamy w komunikacie Urzędu KNF.