"Zarząd rekomenduje walnemu zgromadzeniu:

- przeznaczenie całości zysku netto spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 404 982 013,92 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz

- przeznaczenie kwoty 362 473 205,28 zł z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wartość kapitału zapasowego możliwego do dystrybucji wynosiła na dzień 31 grudnia 2020 r. ok. 3,3 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Łączna kwota rekomendowanej dywidendy dla akcjonariuszy spółki wynosi 767 455 219,2 zł, tj. 1,20 zł na jedną akcję, podano także.

"Zarząd rekomenduje dzień dywidendy na 15 września 2021 r., a wypłata dywidendy nastąpiła w dwóch następujących transzach:

- wypłata pierwszej transzy w kwocie 255 818 406,4 zł, tj. 0,4 zł na jedną akcję - w dniu 28 września 2021 r. oraz

- wypłata drugiej transzy w kwocie 511 636 812,8 zł, tj. 0,8 zł na jedną akcję - w dniu 10 grudnia 2021 r." - czytamy także.

W ubiegłym roku akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku za 2019 rok oraz z części zysków wypracowanych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 639 546 016,0 zł tj. 1 zł na akcję.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)