“Przyjmowanie i szybkie rozwiązywanie potencjalnych wniosków klientów (w sprawie kredytów frankowych - PAP), na ich wniosek, jest jeszcze przed nami” - powiedział Jagiełło, przedstawiając stan prac banku nad rozwiązaniem kwestii kredytów frankowych.

Prezes przypomniał, że w czwartek rada nadzorcza PKO BP przyjęła propozycję zarządu w sprawie zasad rozwiązywania kwestii kredytów frankowych poprzez oferowanie porozumień klientom.

“Udało nam się, przynajmniej na wstępnym etapie, (...) spróbować rozwiązać problem kredytów frankowych w Polsce. Wyszliśmy naprzeciw inicjatywie przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, aby spróbować zmierzyć się z tym wyzwaniem. Oczywiście długa jeszcze droga przed nami, cały czas działamy w warunkach pilotażu pewnych rozwiązań, działamy w warunkach opracowywania i doprecyzowania różnego rodzaju ważnych kwestii operacyjnych i prawnych” - powiedział Jagiełło.

W czwartek rada nadzorcza PKO BP jednogłośnie zaakceptowała warunki, na jakich mają być zawierane ugody z frankowiczami. Warunki przewidują traktowanie kredytów udzielonych we frankach szwajcarskich (CHF) w taki sposób, jakby od momentu udzielenia były one kredytami złotowymi oprocentowanymi stopą procentową opartą na wskaźniku referencyjnym WIBOR 3M powiększonym o marżę i spłacanymi w złotych polskich.

Dodano, że zarząd PKO BP zdecyduje o dacie rozpoczęcia zawierania ugód dotyczących kredytów udzielonych we franku szwajcarskim oraz o przesłankach określających grupy klientów, którym w pierwszej kolejności zostanie zaoferowana możliwość zawarcia z bankiem ugody.

Na początku maja bank PKO BP poinformował o wstępnym wyniku na zabezpieczaniu pozycji walutowej w wysokości ok. 14,2 mld zł w związku z zamiarem zawierania ugód z klientami, którzy zaciągali kredyty hipoteczne w walutach obcych. Podano, że w ślad za zabezpieczeniem pozycji walutowej, istotnemu zmniejszeniu uległ wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rynkowego.

Wcześniej bank poinformował Sąd Okręgowy w Warszawie, iż do końca czerwca tego roku przedstawi klientom propozycje zawarcia ugód w sprawach kredytów walutowych, w których jest to możliwe. W części spraw może też wnioskować o mediację z udziałem mediatora wskazanego przez sąd.