Skup akcji własnych Grupy K2 rozpoczął się 23 maja 2018 r. oraz trwał do 26 lipca br., podano.

"Emitent przekazuje niniejszym podsumowanie wyników przeprowadzonego pierwszego programu skupu akcji własnych:

1. W ramach pierwszego programu skupu akcji własnych zostało nabytych łącznie przez spółkę 167 377 sztuk akcji, uprawniających do 167 377 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, przy czym:

a) 166 027 sztuk akcji własnych zostało umorzonych na podstawie uchwały nr 20 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 20 sierpnia 2020 r. za łącznym wynagrodzeniem równym kwocie 1 725 013,25 zł oraz,

b) 1 350 sztuk akcji własnych jest w procesie ich umorzenia na podstawie uchwały nr 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki umorzenia akcji własnych oraz zmiany statutu za łącznym wynagrodzeniem równym kwocie 20 210 zł, a które to umorzenie i obniżenie kapitału zakładowego nie zostało jeszcze zarejestrowane przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Łączna kwota wynagrodzenia wypłaconego tytułem nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w ramach pierwszego programu skupu akcji własnych wyniosła łącznie 1 745 223,25 zł. Pierwotnie łączna kwota pula środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych była równa 17 000 000 zł. Obecnie, pozostała pula funduszy na realizację kolejnych programów skupu akcji własnych wynosi 15 254 776,75 zł.

3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 zł, a łączna wartość nominalna skupionych akcji własnych w ramach pierwszego programu skupu akcji własnych wyniosła łącznie 167 377 zł.

4. Średnia jednostkowa cena nabycia jednej akcji w ramach pierwszego programu skupu akcji własnych wyniosła: ok 10,43 zł" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z uchwałą NWZA z listopada 2020 r. upoważnienie zarządu do nabywania akcji własnych spółki obejmuje okres do 30 czerwca 2024 r., nie dłużej niż jednak do wyczerpania puli środków przeznaczonych na nabywanie akcji własnych.

Grupa nie wyklucza dalszego nabywania i skupu akcji własnych w kolejnych miesiącach bieżącego roku w ramach uchwały NWZA, zakończono.

Grupa K2 dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego. Spółka jest notowana na GPW od 2008 roku. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 119,69 mln zł w 2020 roku.

(ISBnews)