Pierwsza pozycja Hongkongu jest wyraźna. Potencjał Londynu i Paryża jest według Statisty bardzo zbliżony. Kolejne miasta w zestawieniu (ze sporą stratą pod względem wartości wskaźnika do podium) zajmują kolejno Frankfurt nad Menem, Amsterdam, Tokio, Singapur oraz Oslo.

Statista mierzy, które miasta najlepiej nadają się na lokalizację działalności biznesowej. Miejsce w zestawieniu zależy od kilku czynników takich jak m. in. wielkość populacji i PKB. Wartość głównego wskaźnika opiera się na kilku wskaźnikach cząstkowych: „gospodarka” odnosi się do siły gospodarki i poziomu rozwoju danego miasta, „otoczenie biznesowe” koncentruje się na infrastrukturze i logistyce, „społeczeństwo” odnosi się m. in. do systemu edukacji i jakości życia, a „charyzma” do takich czynników jak turystyka, kultura i środowisko.

Znaczenie miast dla światowej gospodarki stale rośnie, co wiąże się ze zjawiskiem urbanizacji. Obecnie nieco ponad połowa światowej populacji mieszka na obszarach miejskich. W 1950 roku dotyczyło to mniej niż jednej trzeciej wszystkich obywateli na świecie.

Global Business City Index / statista.com