W strategii na lata 2023/2024 postanowiliśmy skoncentrować się na kilku kluczowych inicjatywach. Przede wszystkim chcemy odpowiadać na współczesne wyzwania środowiskowe i klimatyczne. Pracujemy nad wdrożeniem oceny portfeli klientów korporacyjnych pod kątem czynników ESG

ikona lupy />
Krzysztofa Bełz, menedżer ds. strategii ESG Alior Bank / Materiały prasowe

Elementem naszej strategii jest także poszerzanie oferty bankowej o produkty, które będą przyjazne dla środowiska. To oznacza, że nasi klienci będą mieli dostęp do finansowania, które wspiera zrównoważony rozwój. Już za kilka tygodni, w marcu, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), wprowadzimy dwa nowe produkty dla przedsiębiorców - Biznesmax Plus i Ekomax. Będą one wspierać klientów biznesowych w zdobywaniu kapitału na rozwój i inwestycje proekologiczne. Gwarancje te są bezpłatnymi instrumentami zabezpieczającymi spłatę kredytu. Kierujemy je do przedsiębiorstw z sektora MŚP, które stanowią istotny filar polskiej gospodarki.

Jesteśmy świadomi, że jako bank musimy także zmniejszać nasz wpływ na środowisko. Dlatego planujemy stworzenie własnych, zeroemisyjnych źródeł energii. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest instalacja fotowoltaiczna przy naszym Centrum Danych w Krakowie. Chcemy w ten sposób zmierzać w kierunku redukcji śladu węglowego. W tym celu rozszerzyliśmy oferty płatności bezkartowych i wprowadziliśmy możliwość cyfrowego podpisywania umów.

Nie zapominamy też o mierzeniu naszych emisji CO2. Kontynuujemy pomiar emisji bezpośrednich i pośrednich, a teraz przygotowujemy się do kalkulacji emisji z zakresu 3.

Planujemy wprowadzić kolejne inicjatywy proekologiczne, w tym modernizację instalacji energetycznych, dalszą wymianę floty samochodowej na bardziej ekologiczne pojazdy zgodne z normą EURO6, budowę instalacji fotowoltaicznych oraz wykorzystanie oświetlenia LED i energooszczędnych urządzeń w naszych oddziałach i biurach. To ważne, bo pozwoli nam lepiej zrozumieć i zarządzać naszym wpływem na emisje.

W 2023 r. – pierwszy raz w historii – przystąpiliśmy również do pogłębionej oceny ratingu ESG Sustainalytics, oceniający działalność Banku pod kątem ryzyk związanych z obszarem ESG i co nas bardzo cieszy uzyskaliśmy 10 punktową poprawę. Mamy świadomość, że troska o środowisko i przyjęcie odpowiedzialnych praktyk biznesowych to nie tylko odpowiedź na oczekiwania współczesnego społeczeństwa, ale także kluczowy element trwałego sukcesu i rozwoju gospodarczego.

ESG to także S. Co Alior Bank robi w tym zakresie?

W obszarze ESG dużą wagę przywiązujemy do aspektów społecznych. Chcemy być odpowiedzialnym pracodawcą. Dbamy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych naszych pracowników. Oferujemy dostęp do wewnętrznych programów rozwojowych takich jak Alior Uniwersytet czy program reskillingowy w ramach którego osoby z całej organizacji mają szansę zdobyć kwalifikacje programistyczne, testerskie czy analityczne. To umożliwia im podjęcie pracy w innych działach banku odpowiadających za rozwój oprogramowania i analizę danych.

Promujemy także profilaktykę zdrowotną. Nasi pracownicy mogą skorzystać z pełnopłatnego dnia na wybrane przez siebie badania profilaktyczne tzw. „Dnia na U”. Ponadto, każdy pracownik ma dostęp do wysokiej klasy pakietu opieki medycznej, która obejmuje m.in. bezpłatny i nielimitowany dostęp do wielu specjalistów, w tym stomatologa czy lekarza rehabilitacji. Może także skorzystać z szerokiego zakresu badań laboratoryjnych, radiologicznych czy ultrasonograficznych.

Alior Bank to przede wszystkim ludzie. To na nich stawiamy, co znajduje odbicie w jednym z najwyższych w sektorze bankowym wskaźników przywiązania wśród pracowników. W 2023 roku znaleźliśmy się w gronie najlepszych polskich pracodawców wyróżnionych certyfikatem Top Employer. Jest on przyznawany firmom zaangażowanym w tworzenie lepszego środowiska pracy poprzez wdrażanie wysokich standardów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i praktyk HR.

Czy ESG będzie czynnikiem wspierającym innowacje?

Wszystko wskazuje, że tak. Zmieniają się modele biznesowe, sposoby współpracy. Nieustannie poszukuje się obszarów poprawy efektywności i ograniczania zasobów, zamykania obiegu. To znakomity grunt dla innowacji. Można zatem powiedzieć, że wdrażanie ESG to nie tylko odpowiedź na wymagania regulacyjne i oczekiwania społeczne, ale przede wszystkim szansa na rozwój nowych rynków, poprawę efektywności operacyjnej i zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej. Aktywne inwestowanie w ESG czyni firmy liderami w swoich branżach, przyciągając inwestorów i konsumentów zainteresowanych zrównoważonym rozwojem. My jako Alior Bank chcemy wspierać klientów w takiej zrównoważonej transformacji.

Krzysztofa Bełz,

menedżer ds. strategii ESG Alior Bank

ikona lupy />
fot. materiały prasowe