Listę państwowych przedsiębiorstw, które w kończącym się właśnie sezonie publikacji raportów za zeszły rok, zanotowały gwałtowne pogorszenie wyników, dopełnia energetyczna Enea. W 2023 r. grupa kapitałowa, na której czele stoi poznańska spółka, straciła 700 mln zł.

To przede wszystkim rezultat dużych korekt wartości aktywów wymienionych firm. Straty zapisane w raportach mają jedynie charakter księgowy i nie są odbiciem pogorszenia kondycji tych przedsiębiorstw. Najlepiej ilustruje to przykład PGE – w tym samym sprawozdaniu finansowym spółka poinformowała o najwyższej w historii, przekraczającej 5 mld zł stracie na poziomie wyniku netto i rekordowo wysokim zysku operacyjnym powiększonym o amortyzację (EBITDA), który w 2023 r. przekroczył 10 mld zł.

Orlen, największa pod względem skali działalności firma niefinansowa w Polsce, po sprawdzeniu wartości swoich aktywów, obniżyła ich wycenę o rekordowe 17,5 mld zł. Jednak nawet po tym odpisie lider rynku paliwowego zarobił na czysto 20,7 mld zł w 2023 r.

Łączny zysk netto 24 giełdowych spółek kontrolowanych przez państwo wyniósł w zeszłym roku 28,3 mld zł. W porównaniu z poprzednim rokiem był o ponad 50 proc. niższy. Dlaczego? W umownej grupie kapitałowej Skarbu Państwa przeważają firmy, których wyniki finansowe są powiązane z cenami surowców. Napaść Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. podbiła ceny w tej części globalnej gospodarki – stąd wynik netto Orlenu na poziomie 40 mld zł, ale też rekordowe 7,6 mld zł zysku JSW, produkującego koks i węgiel koksujący, czy 4,7 mld zarobione przez KGHM. Już w kilka miesięcy po wybuchu wojny notowania surowców zaczęły spadać, a zeszły rok przyniósł kontynuację tej tendencji, bo w globalnym kryzysie znalazł się sektor przemysłowy.

Reklama

Zyski państwowych spółek stopniały, a nowe rady nadzorcze i zarządy, wybrane przez rząd Donalda Tuska, miały dobry powód, żeby w raportach za 2023 r., które są zapisem dokonań ich poprzedników, skorygować w dół wartość aktywów w bilansach, obniżając jednocześnie wynik netto spółek.

W Grupie Azoty sytuacja jest inna – gwałtowne załamanie na rynku nawozów sprawiło, że przychody w 2023 r. były niższe o niemal 50 proc. 3,3 mld zł straty netto to najgorszy wynik w historii firmy.

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ »