Komisja Europejska i europarlamentarzyści uważają, że obowiązujące na szczeblu unijnym i w ustawodawstwach krajowych rozwiązania zapobiegające praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nie sprawdzają się. Poprawić sytuację mają powołanie Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu i zaostrzenie przepisów, w tym wprowadzenie w rozporządzeniu limitu płatności gotówkowych na poziomie 10 tys. euro. Ma to dotyczyć transakcji zarówno między przedsiębiorcami, jak i między konsumentem a przedsiębiorą. Nie będzie natomiast dotyczyć obrotu między samymi konsumentami. Kwotę 10 tys. euro zaproponowała KE jako kompromis między ograniczeniem do 7 tys. euro, czego chciał PE, a Radą EU, która wolałaby, żeby transakcji gotówkowych nie limitować.

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ