Podkreśla ona znaczenie KPO dla przedsiębiorstw. - Chcemy, aby nasza wiedza trafiała również do mniejszych firm, aby wiedziały, z jakich środków mogą korzystać, gdzie mogą aplikować - tu jest bardzo duża rola do odegrania dla banku - mówi Magdalena Zmitrowicz.
Podkreśla, że inwestycje są elementem większej całości, skoku, jaki ma do wykonania gospodarka i cały kraj.