Wynik z tytułu odsetek po siedmiu miesiącach 2019 roku wyniósł 28,59 mld zł, rosnąc 8,4 proc. rdr, a wynik z tytułu prowizji 7,73 mld zł, co oznacza wzrost o 1,4 proc. Wynik odsetkowy w lipcu 2019 roku wyniósł 4,29 mld zł (wzrost 10,2 proc. rdr), a wynik prowizyjny 1,18 mld zł (wzrost o 2,1 proc.)

Koszty działania banku w okresie styczeń-lipiec 2019 roku wyniosły 21,27 mld zł, rosnąc 3,5 proc. rdr. W samym lipcu koszty wyniosły 2,86 mld zł, co oznacza spadek o 1,6 proc. rdr.

Wynik z rezerw i odpisów (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości i rezerwy) wzrosły w okresie siedmiu miesięcy 2019 roku o 19,9 proc. do 5,95 mld zł. Rezerwy w lipcu 2019 roku wzrosły 131 proc. rdr do 61 mln zł, a pozycja "utrata wartości" wzrosła 27 proc. do 769,8 mln zł.

KNF podał, że na koniec lipca 14 banków (5 komercyjnych i 9 spółdzielczych) wykazało łączną stratę w wysokości 517,1 mln zł. Banki te miały około 5,5 proc. udział w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 9,4 mld zł.

Na koniec lipca wszystkie banki komercyjne spełniały obowiązującą normę płynności krótkoterminowej LCR. Na koniec lipca współczynnik ten (bez banków zrzeszających) wyniósł 147,7 proc.

Z danych KNF wynika, że na koniec czerwca 5 banków komercyjnych nie spełniało minimalnych wymogów regulacyjnych dotyczących współczynniki adekwatności kapitałowej.

KNF podał, że poziom wskaźnika stabilnego finansowania (NSFR) w skali sektora banków komercyjnych od wielu kwartałów przewyższa poziom 100 proc. i po II kwartale 2019 r. wskaźnik ten osiągnął wartość 123 proc. Według danych Komisji dwa banki komercyjne na czerwca zaraportowały wartość poniżej 100 proc.

Poniżej wyniki sektora bankowego w okresie styczeń-lipiec 2019 roku i ich porównanie rdr oraz wyniki lipca 2019 roku w porównaniu do danych ubiegłorocznych według wyliczeń PAP Biznes (w zł).

I-VII 2018 I-VII 2019 rdr lipiec 2019 r. lipiec 2018 r. rdr
Wynik z tytułu odsetek 26 389 833 462 28 593 429 496 8,4% 4 293 746 504 3 896 974 193 10,2%
Wynik z tytułu prowizji 7 631 541 298 7 734 963 644 1,4% 1 176 079 593 1 152 159 400 2,1%
Całkowite przychody operacyjne 38 850 527 718 42 246 310 401 8,7% 6 121 983 712 5 578 662 314 9,7%
Koszty działania banku 20 544 022 972 21 272 526 955 3,5% 2 860 151 726 2 907 899 917 -1,6%
Amortyzacja 1 695 048 693 2 547 588 626 50,3% 368 567 472 237 457 098 55,2%
Rezerwy 246 793 454 426 846 603 73,0% 61 344 590 26 572 629 130,9%
Utrata wartości 4 715 131 252 5 523 012 460 17,1% 769 764 726 605 396 392 27,2%
Wynik z działalności operacyjnej 11 626 555 578 12 444 364 183 7,0% 2 057 175 811 1 800 023 825 14,3%
Zysk (strata) roku bieżącego 8 870 870 952 9 060 765 598 2,1% 1 552 245 308 1 333 677 459 16,4%

(PAP Biznes)