Według newslettera kredytowego BIK, w ujęciu liczbowym banki przyznały o 42,1 proc. mniej kredytów w rachunku bieżącym, o 30,6 proc. mniej kredytów obrotowych oraz o 15,8 proc. inwestycyjnych. Spadła także wartość udzielonych w sierpniu 2020 r. kredytów inwestycyjnych o (-40,2 proc.), kredytów w rachunku bieżącym (-30,4 proc.) oraz obrotowych (-27,4 proc.).

W ośmiu pierwszych miesiącach 2020 r. banki udzieliły łącznie 86,8 tys. kredytów mikroprzedsiębiorcom (-32,9 proc.) na łączną kwotę 11,142 mld zł (-30,7 proc.), w tym: 5,9 tys. kredytów inwestycyjnych (-30,5 proc.) na 1,765 mld zł (-41,1 proc.), 30,4 tys. kredytów obrotowych (-31,3 proc.) na kwotę 4,789 mld zł (-25,7 proc.) oraz 24,1 tys. (-35,1 proc.) kredytów w rachunku bieżącym na 2,997 mld zł (-27,3 proc.).

Jak podaje BIK, sierpniowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 5,6 proc. w ujęciu wartościowym. Produktowe indeksy jakości w sierpniu kształtowały się w ujęciu wartościowym – kredyty inwestycyjne 2,4 proc., kredyty obrotowe 11,8 proc. oraz kredyty w rachunku bieżącym 3,7 proc.

W sierpniu 2020 r. w porównaniu do lipca 2020 r. poprawił się (spadł) ogólny indeks jakości (-0,87). Jednak indeks pogorszył się (wzrósł) w okresie 12 miesięcy o (+0,17). W ocenie BIK, niepokojącym zjawiskiem jest stałe jego pogarszanie się już od czterech lat. W 2016 r. średnia wartość wynosiła 4,6 proc. Biuro wskazuje, że zmiana wartości indeksu w okresie 12 miesięcy jest jednak zróżnicowana produktowo. Pogorszenie (wzrost) o (+1,16) odnotowały kredyty obrotowe, a polepszenie o (-0,57) wystąpiło w przypadku kredytów inwestycyjnych. Zdaniem ekspertów Biura, może wynikać to z faktu, że kredyty inwestycyjne z uwagi na swoją specyfikę są bardziej weryfikowane i analizowane z uwagi na swój długoterminowy charakter oraz z zasady wyższą kwotę przyznanego kredytu.

Na 9,7 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w sierpniu br., 4,6 tys. zaciągnęły firmy usługowe (47,4 proc.) i 2,5 tys. handlowe (25,7 proc.). Łącznie więc ponad 73 proc. udzielonych w sierpniu kredytów przypada na te sektory.

Z łącznej kwoty 1,21 mld zł, banki udzieliły 494 mln zł (40,8 proc.) kredytów firmom z sektora usług oraz 355 mln zł (29,3 proc.) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to 70,1 proc. łącznej wartości udzielonych kredytów w sierpniu 2020 r.

W okresie styczeń – sierpień 2020 r. najwyższe spadki liczby udzielonych kredytów dotyczyły finansowania usług (-34,5 proc.) oraz produkcji (-34,2 proc.) i handlu (-32,6 proc.). W ujęciu wartościowym w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. najwyższa ujemna dynamika dotyczyła kredytów mikroprzedsiębiorców z sektora produkcyjnego (-37,7 proc.).

BIK zwraca uwagę, że po lipcowych wzrostach, w porównaniu do czerwca, nie ma już śladu. W jego ocenie symptomy wzrostu akcji kredytowej były więc przedwczesne. W sierpniu w stosunku do lipca (miesiąc do miesiąca) we wszystkich sektorach odnotowano wysokie spadki. W ujęciu liczbowym najwyższe spadki dotyczyły kredytów udzielanych firmom z sektora handlu (-10,2 proc.).

Biuro podaje, że według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) spłacane są kredyty przez firmy usługowe – w sierpniu wartość indeksu wyniosła 6,2 proc. Wartość Indeksu jest najwyższa w okresie pięciu lat (od 2016 r.). W okresie ostatnich 12 miesięcy Indeks pogorszył się (wzrósł) o (+0,58). Odmienną sytuację mamy dla kredytobiorców z sektora budowlanego. W tym przypadku wartość indeksu jest najniższa (najlepsza) i wynosi tylko 3,0 proc. i polepszyła się (spadła) w okresie ostatnich 12 miesięcy o (-1,12).