"Emitent jednocześnie informuje, że w ramach podjętych działań zaangażował międzynarodowy bank inwestycyjny Rothschild & Co i zawarł dziś z Rothschild & Co Polska spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie umowę o doradztwo finansowe na zasadzie wyłączności. O kolejnych etapach potencjalnej transakcji sprzedaży akcji banku emitent będzie informował w drodze raportów bieżących" - czytamy w komunikacie

Na początku października Getin Holding informował, że wynik netto segmentu (bank i leasing) w Rumunii w I półroczu 2020 r. osiągnął poziom 5,6 mln zł i - w związku z restrykcjami rządowymi związanymi z pandemią SARS-CoV-2 - odnotował spadek o 12,6 proc. r/r. Suma należności kredytowo-leasingowych segmentu na koniec I półrocza 2020 r. osiągnęła wartość 1,6 mld zł, co oznacza wzrost o 5,8 proc. wobec wartości portfela na koniec 2019 r. Spółka wskazywała, że w Rumunii pomiędzy pierwszym a drugim kwartałem nie nastąpił istotny wzrost rezerw na ryzyko kredytowe, co wynika m.in. z faktu oferowania produktów głównie klientom z segmentu affluent.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.