Konsensus rynkowy przewidywał 16,3 proc. r/r wzrostu agregatu M3 w grudniu.

Aktywa zagraniczne netto na koniec grudnia ub.r. wzrosły w ujęciu miesięcznym o 0,4 proc. i wyniosły 428,79 mld zł (wzrost o 24,3 proc. r/r). W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 92,92 mld euro (spadek o 2,6 proc. m/m).

Wartość gotówki w obiegu (poza kasami banków) wzrosła o 0,9 proc. w ujęciu miesięcznym i wyniosła 306,74 mld zł (wzrost o 36,9 proc. r/r).