"Generalnie podziewamy się, że wynik prowizyjny będzie rósł m.in. ze względu na większą liczbę i aktywność klientów. W sektorze obserwujemy pewien trend zmian w zakresie wyniku prowizyjnego" - powiedział Kubiak podczas konferencji prasowej.

Wynik z prowizji wyniósł 656 mln zł w IV kw. 2020 r. i był wyższy o 0,3% w skali roku oraz o 10% w ujęciu kwartalnym. Bank podał, że wzrost kwartalny jest efektem wyższych opłat za zarządzanie aktywami i usługi brokerskie, a także wyższych prowizji walutowych związanych ze wzrostem liczby transakcji w segmentach detalicznym i korporacyjnym.

Reklama

"Chcemy utrzymać na pewno rosnący trend w tej linii. To jest bardzo ważny czynnik, decydujący o zyskowności banku, więc na pewno będziemy się bardzo koncentrować na maksymalizacji transakcyjności z naszymi klientami" - podkreślił Kubiak.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 222,38 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)