Zmiany będą dotyczyć ok. 100 miejsc pracy, które z Londynu przeniosą się do takich miast, jak Berlin, Dublin, Frankfurt oraz inne lokalizacje w Azji – wynika z wiedzy osób związanych ze sprawą, które chcą zachować anonimowość. Część pracowników, którzy dotychczas pracowali w Londynie, będzie mogła ponownie aplikować na stanowiska w nowych lokalizacjach, ale ich wynagrodzenie ulegnie obniżeniu.

„Wciąż będziemy mocno zaangażowani w Wielkiej Brytanii, która pozostaje ważnym ośrodkiem naszej bankowości korporacyjnej, jak również dla naszych innych oddziałów” – napisali przedstawiciele banku w oświadczeniu.

Deutsche Bank w Wielkiej Brytanii zatrudnia w sumie ponad 7 tys. osób.

Decyzja o przeniesieniu części miejsc pracy związanych z bankowością korporacyjną poza Wielką Brytanię tylko w niewielkim stopniu związana jest z brexitem. Głównym powodem jest chęć obniżenia kosztów w drogiej lokalizacji, jaką jest Londyn. Deutsche Bank chce również przenieść pracowników w miejsca, z których będą mieli bliżej do klientów, których obsługują – wynika z wiedzy informatorów agencji Bloomberg.

Reklama

Próba zmniejszenia kosztów działalności banków to jedna z odpowiedzi na problem ujemnych stóp procentowych, które zmniejszają zyski banków z działalności