"Rating banku na dzień publikacji niniejszego raportu przedstawia się następująco:

- rating długoterminowy emitenta (Long-Term Issuer Credit Rating) na poziomie BB z perspektywą stabilną,

Reklama

- rating krótkoterminowy emitenta (Short-Term Issuer Credit Rating) na poziomie B" - czytamy w komunikacie.

Agencja uzasadnia zmianę perspektywy ratingowej przewidywanym wzrostem organicznym akcji kredytowej w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przy braku istotnych nowych problemów z jakością kredytów oraz oczekiwaniem, że bank w razie potrzeby otrzyma wsparcie inwestora strategicznego - Grupy PZU. Dodatkowo agencja zakłada, że problemy z jakością portfela banku zostały w pełni rozwiązane poprzez zwiększenie pokrycia rezerwami kredytów z utratą wartości oraz zawiązanymi rezerwami na zwrot prowizji od kredytów konsumenckich, podano także.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 78,64 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)