"Wynik finansowy netto na koniec października 2021 r. wyniósł 10,5 mld zł i był wyższy o 3,8 mld zł (57% r/r) od wyniku osiągniętego na koniec października 2020 r. Wynik miesięczny w październiku 2021 r. wyniósł 1,4 mld zł i był wyższy o 1,2 mld zł od wyniku z września br. (0,1 mld zł)" - czytamy w prezentacji KNF.

Na koniec października 2021 r. 24 banki (7 komercyjnych i 17 spółdzielczych) wykazały łączną stratę w wysokości 1,1 mld zł. Banki te miały ok. 8% udziału w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 11,9 mld zł, podano także.

Reklama

W okresie styczeń-październik br. wynik z odsetek spadł o 5,7% do 37,36 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 14,11 mld zł i był o 16,5% wyższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 44,7% r/r do 15,19 mld zł.

Koszty działalności banków spadły o 0,3% r/r do 29,13 mld zł w styczniu-październiku 2021 r.

W pozycji "utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 5,7 mld zł (spadek o 46,3% r/r).

Wskaźnik ROE na koniec października 2021 r. wyniósł 1,84% (wobec 1,54% miesiąc wcześniej i 3,35% rok wcześniej), a ROA sięgnął 0,14% (wobec odpowiednio: 0,12% i 0,34%), podano też w prezentacji.

Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się we wrześniu 2021 r. na poziomie 19,98% (TCR) i 17,95% (T1).

"Według stanu na koniec III kwartału 2021 r., jeden bank komercyjny nie spełniał minimalnych wymogów regulacyjnych" - napisała Komisja.

Na koniec października 2021 r. działalność prowadziło 30 banków komercyjnych, 514 banków spółdzielczych oraz 37 oddziałów instytucji kredytowych.

(ISBnews)