Parlament pracuje obecnie nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej tzw. wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty łącznie ośmiu rat kredytu mieszkaniowego w ciągu półtora roku. Z ustawy skorzystać mogłyby wszystkie osoby spłacające kredyt w złotych, zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe - bez względu na swoją sytuację finansową. Narodowy Bank Polski (NBP) zwrócił uwagę, że wsparcie powinno być skierowane "wyłącznie do tych, którzy doświadczają rzeczywistych problemów ze spłatą zobowiązań", wskazano.

"Jak wynika z badań opinii publicznej, poglądy Polaków są bliższe stanowisku NBP. Dwie trzecie respondentów - 66 proc. - popiera postulat wprowadzenia do ustawy kryterium dochodowego, z czego 33 proc. w sposób zdecydowany. Co ciekawe, wysokie poparcie dla ograniczenia wakacji kredytowych odnotowano wśród… beneficjentów planowanej ulgi. Aż 62 proc. kredytobiorców złotowych jest za ograniczeniem wakacji kredytowych tylko dla osób w trudnej sytuacji finansowej, z czego 30 proc. zgadza się z takim poglądem w sposób zdecydowany" - czytamy w komunikacie.

16 proc. badanych nie zgadza się na wprowadzenie kryterium dochodowego dla wakacji kredytowych. Pozostałe 18 proc. nie ma na ten temat zdania.

Reklama

Respondenci popierający wprowadzenie kryterium dochodowego stanowią większość bez względu na miejsce zamieszkania. Ograniczenie wakacji kredytowych popierają zarówno mieszkańcy wsi (61 proc.), jak i dużych miast od 200 tys. do 500 tys. mieszkańców (78 proc.). W Warszawie za przyznaniem wakacji kredytowych wyłącznie osobom w trudnej sytuacji jest z kolei 68 proc. badanych, wskazano również.

"Większość badanych - 44 proc. - negatywnie ocenia sytuację, w której państwo pomaga zarówno osobom biednym, jak i zamożnym. 73 proc. badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że państwo powinno pomagać w szczególny sposób osobom w trudnej sytuacji finansowej. Spośród osób spłacających obecnie kredyty w polskiej walucie z poglądem takim zgadza się aż 76 proc. respondentów" - czytamy dalej.

Z badań wynika, że potencjalni beneficjenci wakacji kredytowych są grupą społeczną najlepiej oceniającą swoją aktualną sytuację finansową. Spośród kredytobiorców złotowych 63 proc. pozytywnie ocenia swoją obecną sytuację materialną. Dla porównania, wśród "frankowiczów" odsetek ten wynosi 61 proc., a wśród osób nieposiadających kredytu - 60 proc..

Respondentów zapytano też, czy ich zdaniem planowane wakacje kredytowe wpłyną na wzrost inflacji. Twierdząco odpowiedziało 57 proc. badanych. 15 proc. respondentów stwierdziło, że wakacje kredytowe nie zwiększą inflacji. Wzrostu cen z powodu wakacji kredytowych obawia się 52 proc. mieszkańców wsi. Wśród osób z dużych miast od 200 tys. do 500 tys. mieszkańców odsetek ten wynosi 71 proc.. Wśród mieszkańców Warszawy - 64 proc., podkreślono także.

Spośród beneficjentów wakacji kredytowych, czyli aktualnych kredytobiorców złotowych, 60 proc. ocenia, że spowodują one wzrost inflacji.

Badanie zostało przeprowadzone przez Minds & Roses na reprezentatywnej próbie N=1000 mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej w dniach 30.05-06.06.2022. Badanie wykonano metodą CAWI.