Podpisując umowę, PGNiG skorzystał z gwarancji Skarbu Państwa - mechanizmu przewidzianego w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

"Decyzja o skorzystaniu z ww. środka nadzwyczajnego przewidzianego ustawą wynika m.in. z utrzymywania się wysokich cen paliwa gazowego na giełdach energii, w tym m.in. na Towarowej Giełdzie Energii w Polsce, Title Transfer Facility w Holandii oraz Trading Hub Europe w Niemczech, zarówno na rynku dnia bieżącego / następnego, jak i na rynku terminowym w perspektywie najbliższych kwartałów oraz z ograniczeń dotyczących nałożonych na instytucje finansowe tzw. limitów koncentracji, tj. limitów w zakresie dopuszczalnej skali finansowania przez bank danego podmiotu lub sektora gospodarki" - napisano w komunikacie.

Jak podano, zarząd PGNiG na bieżąco monitoruje sytuację i spółka będzie podejmować dalsze działania w kierunku zwiększenia dostępnych źródeł finansowania, w tym kontynuacji korzystania z rozwiązań przewidzianych ustawą.

Reklama