Jak poinformowano, w trzecim kwartale 2022 r. zysk netto wyniósł 32,0 mln zł, o 34 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. Wynik ten był jednocześnie niższy od zysku netto wypracowanego w drugim kwartale tego roku, kiedy sięgnął 60,5 mln zł, głównie z powodu ujętych w trzecim kwartale kosztów wakacji kredytowych i kosztów składek na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

"Wyniki Grupy BOŚ, podobnie jak całego sektora bankowego, w omawianym okresie zostały obciążone kosztami tzw. wakacji kredytowych (...). Bank jednorazowo ujął w wynikach trzeciego kwartału br. rezerwę w kwocie 52,1 mln zł" - przekazano.

Podkreślono, że szacując koszty wakacji kredytowych, zarząd BOŚ konserwatywnie założył, że skorzysta z nich 80 proc. uprawnionych kredytobiorców. We wrześniu br. poziom partycypacji klientów banku w tym programie był na poziomie 41 proc. według liczby umów kredytowych oraz 49 proc. według ich wartości.

Oceniono, że w kolejnych miesiącach zainteresowanie klientów wakacjami kredytowymi będzie większe, choć nie powinno przekroczyć założonego w kalkulacji progu 80 proc. "Jednocześnie, według szacunków banku, w związku z dalszym wzrostem rynkowych stóp procentowych całkowity koszt wakacji kredytowych do końca roku 2023 r., w wyniku przeszacowania stawek bazowych w umowach kredytowych, może się zwiększyć do 83 mln zł" - poinformowano.

Reklama

Wyniki Grupy BOŚ za trzeci kwartał tego roku zostały ponadto obciążone kosztami dodatkowych składek na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w łącznej kwocie 35 mln zł. Suma ta obejmuje dodatkową składkę zapłaconą w trzecim kwartale oraz rezerwę na składkę do zapłaty w czwartym kwartale - wskazano.

Pomimo tych obciążeń narastająco za trzy kwartały 2022 r. zysk netto Grupy BOŚ wzrósł do rekordowego poziomu 115,9 mln zł - podkreślono. Dodano, że wynik ten jest nie tylko kilkukrotnie wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku (30,7 mln zł), lecz również wyższy od historycznych rocznych zysków Grupy BOŚ.

Poprawę odnotowano przede wszystkim w obszarze wyniku odsetkowego. Narastająco za pierwszych dziewięć miesięcy br. sięgnął on 501,7 mln zł, czyli 89 proc. więcej niż rok wcześniej, głównie za sprawą wyższego oprocentowania kredytów.

W komunikacie podano też, że do tej pory spółka podpisała 253 ugody z kredytobiorcami frankowymi. Do końca trzeciego kwartału br. do banku wpłynęło 731 wniosków o ugody – saldo do spłaty tych kredytów wynosiło 89 mln zł. Z końcem stycznia br. BOŚ uruchomił program ugód dla klientów spłacających walutowe kredyty hipoteczne na zasadach zaproponowanych przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Oświadczono, że zarząd BOŚ zdecydował o zwiększeniu rezerwy na ryzyko związane z kredytami hipotecznymi powiązanymi z frankiem szwajcarskim do 491 mln zł na koniec września br., wobec 461,4 mln zł na koniec czerwca br. i 427 mln zł na koniec 2021 r. (PAP)