Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. poinformował, że Rada Nadzorcza Banku odwołała Pana Bartosza Drabikowskiego z Zarządu Banku. Jednocześnie Rada Nadzorcza zdecydowała o powołaniu z dniem 1 stycznia 2023 r. w skład Zarządu Banku Pana Andrzeja Kopyrskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku, na bieżącą wspólną kadencję Zarządu Banku, która rozpoczęła się z dniem 3 lipca 2020 r.

Informacje o nowo powołanym członku Zarządu Banku:

Andrzej Kopyrski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow.

Przebieg pracy zawodowej:

Reklama

Karierę w bankowości rozpoczął w 1992 r. w Banku Pekao S.A. W latach 1993-1996 pracował w bankowości korporacyjnej w ING Bank Polska S.A. Następnie kierował finansowaniem strukturalnym w Deutsche Bank Polska S.A., a od roku 1997 do 2001 był Dyrektorem w ABN Amro Bank (Polska), gdzie odpowiadał za finansowanie strukturalne i rynki kapitałowe.

Od 2001 r. był Członkiem Zarządu w HSBC Financial Services (Poland). Od kwietnia 2002 r. pracował w Banku BPH S.A. na stanowisku Dyrektora Zarządzającego, gdzie był odpowiedzialny za Obszar Sprzedaży, Finansowania Strukturalnego i Rynków Kapitałowych, a po połączeniu z Bankiem Pekao S.A. przejął odpowiedzialność za Departament Bankowości Inwestycyjnej i Finansowania Strukturalnego.

W latach 2008 - 2018 był wiceprezesem Banku Pekao S.A. kierującym operacjami bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Następnie pracował w Polskim Funduszu Rozwoju (PFR) gdzie odpowiadał za Pion Inwestycji sprawując nadzór nad inwestycjami kapitałowymi oraz programem wsparcia dla dużych firm.

Zgodnie ze złożonym 15 grudnia 2022 r. oświadczeniem, Pan Andrzej Kopyrski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, w szczególności nie posiada statusu wspólnika w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej, spółce osobowej lub spółce kapitałowej, ani nie pełni funkcji członka organu innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej i nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, konkurencyjnej w stosunku do Banku. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

kom espi zdz