"Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. (...) informuje, że 21 lutego 2024 r. otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (...), w którym KNF potwierdziła, że Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 75 proc. zysku za 2023 rok, przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2023 r. zaliczony już do funduszy własnych" - poinformował bank w komunikacie.

Po trzech kwartałach 2023 r. zysk Grupy PKO BP przekroczył 4,8 mld zł

Jak dodano, bank zaliczył do funduszy własnych zysk netto, osiągnięty w pierwszym półroczu 2023 r. w kwocie 1 mld 624 mln 430 tys. 283 zł na poziomie jednostkowym oraz w kwocie 1 mld 697 mln 253 tys. 857 zł na poziomie skonsolidowanym.

Reklama

"Jednocześnie KNF zaleca Bankowi ograniczenie ryzyka występującego w jego działalności poprzez niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz odkupów lub wykupów akcji własnych" - podano.

Wartość aktywów PKO BP wynosi 473 mld zł. Po trzech kwartałach 2023 r. zysk Grupy PKO BP przekroczył 4,8 mld zł. Spółka obsługuje 11,9 mln klientów.

Skarb Państwa ma 29,43 proc. akcji banku.

autor: Aneta Oksiuta