Wynik z tytułu odsetek wyniósł 5 077 mln zł wobec 4 081 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1 236 mln zł wobec 1 112 mln zł rok wcześniej.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł w ostatnim kwartale 6% wobec 20,1% rok wcześniej; ROA netto osiągnął odpowiednio: 0,55% wobec 1,57%; wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) sięgnął odpowiednio: 31,7% wobec 31,3%.

Marża odsetkowa netto (NIM) wyniosła w IV kw. ub.r. 4,53% wobec 4,19% rok wcześniej. Udział kredytów z utratą wartości sięgnął odpowiednio 3,44% wobec 3,79% rok wcześniej.

Koszty ryzyka w ostatnim kwartale wyniosły 0,61% wobec 0,34% kwartał wcześniej i 0,46% rok wcześniej.

Reklama

Aktywa razem banku wyniosły 501,52 mld zł na koniec IV kw. 2023 r. wobec 431,45 mld zł na koniec poprzedniego roku.

W całym 2023 r. bank miał 5 502 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 3 312 mln zł zysku rok wcześniej.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł w ub.r. 13,3% wobec 9,6% rok wcześniej; ROA netto osiągnął odpowiednio: 1,19% wobec 0,77%; wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) sięgnął odpowiednio: 31,6% wobec 45%.

Marża odsetkowa netto (NIM) wyniosła w ub.r. 4,37% wobec 2,98% rok wcześniej. Udział kredytów z utratą wartości sięgnął odpowiednio 3,44% wobec 3,79% rok wcześniej.

Koszty ryzyka w ub.r. wyniosły 0,5% wobec 0,52% rok wcześniej. Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł w ub.r. 18,65% wobec 19,07% rok wcześniej, zaś współczynnik kapitału Tier 1 - odpowiednio: 17,77% wobec 17,94%.

"Główne osiągnięcia - podsumowanie 2023 r.:

* Zysk netto 5,5 mld zł, +66% r/r dzięki wzrostowi dochodów z działalności podstawowej o 18,6% r/r przy stabilnych kosztach ryzyka kredytowego

* Wzrost kredytów o 8,5% r/r, jak i pozyskanego finansowania o 19,6%, znacząco powyżej dynamik rynkowych

* Istotne zwiększenie poziomu utworzonych rezerw na ryzyko prawne o 5,4 mld zł oraz dalszy wzrost wskaźnika pokrycia rezerwami kredytowymi do 113%

* Silna baza kapitałowa CET 1 17,8%, zalecenie KNF pozwalające na dystrybucję części zysku 2023 r. (<75%, nie więcej niż zysk netto pomniejszony o 1,6 mld zł zaliczone do funduszy własnych)" - czytamy w prezentacji wynikowej.

"Spadek kosztów działania w 2023 r. o 1,7% r/r dzięki niższym kosztom regulacyjnym. Wzrost kosztów ogółem o 19,2% r/r pod wpływem wysokiej presji cenowej w gospodarce" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2023 r. wyniósł 4 868 mln zł wobec 3 258 mln zł zysku rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 501,52 mld zł na koniec 2023 r.

(ISBnews)