Ponadto rada nadzorcza powołała do zarządu Cezarego Kocika na stanowisko wiceprezesa ds. bankowości detalicznej, Marka Lusztyna na stanowisko wiceprezesa ds. zarządzania ryzykiem, Pascala Ruhlanda na stanowisko wiceprezesa ds. finansów, Adama Persa na stanowisko wiceprezesa ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, Krzysztofa Dąbrowskiego na stanowisko wiceprezesa ds. operacji i informatyki oraz

Julię Nusser na stanowisko wiceprezeski ds. compliance, prawnych i HR, podano.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 226,98 mld zł na koniec 2023 r.