Podczas konferencji prasowej Związku Banków Polskich jego wiceprezes Agnieszka Wachnicka przedstawiła opinię na temat programu rządowego "Kredyt mieszkaniowy #naStart". Obecnie trwają konsultacje projektu ustawy, która ma wprowadzić ten program.

"Program w dość ograniczonym stopniu zwiększy dostępność kredytową" – powiedziała wiceprezes ZBP.

Przedstawiła wyliczenia, z których wynika, że największy kredyt może uzyskać klient, który zdecyduje się na zaciągnięcie finansowania na zakup mieszkania opartego na okresowo stałym oprocentowaniu.

"Przy malejących ratach kwota kredytu możliwego do uzyskania jest niższa" – wskazała Wachnicka. Dodała, że rata kredytu w ramach programu będzie bardzo zbliżona do raty kredytu przy stałym oprocentowaniu, zaciągniętego na warunkach komercyjnych.

Reklama

Wiceprezes ZBP zwróciła uwagę, że w okresie wsparcia kredytobiorca będzie płacił stałą ratę, bo resztę będzie dopłacało państwo, ale dodała, że korzyści dla kredytobiorców będą wynikać głównie z faktu, iż kredyt będzie oparty na ratach malejących. Wskazała także, że największe korzyści z programu będą czerpać rodziny wielodzietne.

Krytyka programu "Kredyt mieszkaniowy #naStart"

Przedstawiła także uwagi ZBP do projektu ustawy w tej sprawie. Zdaniem przedstawicieli związku, konieczne jest wydłużenie vacatio legis ustawy o co najmniej 3 miesiące (obecnie projekt mówi o wejściu w życie ustawy w 30 dni od jej ogłoszenia). Poza tym projekt mówi, że w ramach programu wsparcie można uzyskać zarówno przy kredycie mieszkaniowym, jak i kredycie konsumenckim, przeznaczonym na cele mieszkaniowe. ZBP zwrócił uwagę, że postępowanie banków w przypadku tych dwóch rodzajów kredytów jest uregulowane dwiema odrębnymi ustawami i rekomendacjami nadzoru finansowego.

Agnieszka Wachnicka dodała, że przy obecnie zaproponowanych w projekcie progach dochodowych w gronie osób, które będą mogły skorzystać z kredytu #naStart, znajdą się osoby, które obecnie mogą uzyskać finansowanie na warunkach rynkowych. Oceniła także, że przepis, na mocy którego w lokalu przez 3 lata nie można prowadzić działalności gospodarczej, wykluczy ze wsparcia całe grupy zawodowe, uprawiające wolne zawody. Poza tym ZBP wskazał, że inny zapis, na mocy którego z programu będą mogli skorzystać obcokrajowcy, niebędący rezydentami, wymusi na bankach stworzenie dodatkowych procedur weryfikacji, co wydłuży proces wdrażania programu.

Wreszcie w opinii bankowców w projekcie powinno zostać zwiększone wsparcie dla osób posiadających więcej niż 1 dziecko. Jak wskazała Agnieszka Wachnicka, w obecnym brzmieniu przepisy nie dają istotnej możliwości zwiększenia metrażu kupowanego w ramach programu mieszkania w stosunku do rodzin dwuosobowych.

W ramach programu kredyt mieszkaniowy #naStart rząd będzie dopłacał do części kredytu mieszkaniowego lub kredytu konsumpcyjnego, zaciągniętego na cele mieszkaniowe. Wartość dopłat będzie uzależniona od liczby osób w gospodarstwie domowych – im więcej dzieci, tym wyższe dopłaty. Także wielkość lokalu kupowanego na kredyt z dopłatą będzie zależeć od liczby dzieci. (PAP)

autor: Marek Siudaj