Łącznie w porozumieniu uczestniczą akcjonariusze posiadający 155 108 168 akcji stanowiących 90,99% kapitału zakładowego i uprawniających do 155 108 168 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 90,99% ogólnej liczby głosów na walnych zgromadzeniach, podano.

"Przedmiotem porozumienia jest w szczególności:

Reklama

1) oddanie na zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki głosu 'ZA' podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia zarządu spółki do nabywania akcji własnych spółki,

2) ogłoszenie wspólnego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy,

3) oddanie na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki głosu 'ZA' wycofaniem akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym,

4) ogłoszenie i przeprowadzenie wspólnego wykupu przymusowego akcji spółki należących do pozostałych akcjonariuszy (w przypadku braku nabycia 100% akcji spółki w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji)" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z postanowieniami porozumienia wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy zostanie ogłoszone do 15 września 2020 roku, a podmiotami nabywającymi akcje w wezwaniu będą EFF B.V. oraz Terra Recycling.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.

(ISBnews)