Wezwanie do pracy z domu nastąpiło po tym, jak lokalne władze nałożyły szereg środków, w tym nieudany zakaz wypalania ściernisk w okolicach New Delhi oraz wstrzymanie budowy i rozbiórek, aby uniknąć kurzu. Poziomy zanieczyszczeń rosną każdej zimy, częściowo z powodu praktyki wypalania i przekraczają wielokrotnie globalny próg bezpieczeństwa.

Wskaźnik jakości powietrza dla miasta wzrósł do 551, po czym spadł do 409 o godzinie 14:00 czasu lokalnego. To najgorszy wynik na świecie, według strony internetowej IQAir. Odczyty powyżej poziomu 300 uważa się za stany niebezpieczne.

Minister środowiska Delhi Gopal Rai prosił mieszkańców Delhi o zmniejszenie udziału zanieczyszczeń. W swoim oświadczeniu wymienił pięć środków, które mają wpłynąć na obniżenie zanieczyszczenia, w tym pracę w domu i zapewnienie ochroniarzom grzejników elektrycznych, aby nie palili drewna ani węgla.

Pomimo pewnych prób podejmowanych przez rządy federalne i stanowe, miliony osób każdego roku zmagają się z problemami z oddychaniem w czasie najgorszych miesięcy. Niedawne badania wykazały, że w północnych Indiach złe powietrze skraca życie około 480 milionów ludzi o 8 i pół roku.

Reklama

Pogarszający się smog zwraca uwagę na zmagania Indii w walce z zanieczyszczeniem i zmianami klimatycznymi przed szczytem COP27 w Egipcie w przyszłym tygodniu. Premier Narendra Modi obiecał w zeszłym roku, że jego kraj, czyli trzeci najgorszy emitent na świecie, będzie dążył do osiągnięcia zera netto do 2070 roku.

Gopal Rai wezwał również mieszkańców, aby podwozili swoich sąsiadów do pracy, co ma pomóc ograniczyć emisje z pojazdów odpowiadających za 51 proc. ogólnego poziomu zanieczyszczenia. Administracja planuje również zapłacić robotnikom budowlanym 5000 rupii (nieco ponad 60 dolarów) jako rekompensatę za zamknięcie placów budowy.

Podobnie jak przez wiele lat, zanieczyszczenie pogorszyło problemy z oddychaniem w mieście, które w zeszłym roku było jednym z najbardziej dotkniętych w Indiach wariantem delty Covid-19. Według doniesień prasowych już u dzieci diagnozuje się trudności z oddychaniem i uporczywy kaszel.