W czwartek odbyło się posiedzenie Rady ds. Samorządu Terytorialnego, będącej częścią Narodowej Rady Rozwoju, podczas którego omówiono współpracę samorządów z NFOŚiGW oraz z 16 wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

NFOŚiGW ceni sobie współpracę z funduszami wojewódzkimi

"Dzisiejsze obrady miały przybliżyć system finansowania zadań, związanych z ochroną środowiska w Polsce, przede wszystkim pokazując doskonałą współpracę pomiędzy NFOŚiGW a 16 wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Bo właśnie te instytucje tworzą system finansowania zadań z szeroką rozumianą ochroną środowiska w Polsce" – powiedział po posiedzeniu Rady zastępca prezesa NFOŚiGW Paweł Mirowski.

Reklama

Dodał, że za pośrednictwem funduszy przekazywane są dziesiątki miliardy złotych na cele związane z ochroną środowiska w ramach programów, jakie są obecnie realizowane.

"Czyste powietrze" najbardziej aktywnym programem

"Oczywiście głównym programem jest program +Czyste powietrze+. 103 mld zł rząd polski za pośrednictwem instytucji Narodowego Funduszu przekazuje na walkę ze smogiem, na wymianę źródeł energii, źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych. Ale także poprawę efektywności energetycznej tych budynków, czyli obniżanie bieżących kosztów utrzymania gospodarstw domowych. Są także inne programy, program Ciepłe mieszkanie, programy dotyczące regeneracji gleb poprzez wapnowanie, program dotyczący także usuwania wyrobów zawierających azbest. Mamy także bardzo wartościowy program wsparcia służb ratowniczych, tutaj mam na myśli zakup wozów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży" – dodał Mirowski.

Przypomniał, że od 2015 r. do 2023 r. do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska trafiło 23 mld zł.

Płaszczyzna do debaty

"Zadań, które samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie realizują z obszaru ochrony środowiska, w tym również aplikacja prawa unijnego w różnych obszarach, jest tak wiele, że to powoduje, że środków samorządowych, którymi dysponują samorządowcy, jest zawsze za mało. Stąd rada ds. samorządów serdecznie dziękuje zaproszonym panom prezesom i wszystkim funduszom ochrony środowiska, bo we wszystkich województwach samorządy gminne, powiatowe, jak i wojewódzkie współpracują z funduszami, korzystają ze wsparcia ze środków funduszy przy realizacji zadań związane z ochroną środowiska i z poprawą jakości środowiska, za co samorządy są bardzo wdzięczne" - powiedział dyrektor departamentu środowiska i zasobów naturalnych Urzędu Marszałkowskiego województwa lubelskiego i członek Narodowej Rady Rozwoju Janusz Bodziacki.

Zadaniem Narodowej Rady Rozwoju jest tworzenie płaszczyzny dla debaty programowej na temat rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. Narodowa Rada Rozwoju realizuje swoje zadania przede wszystkim poprzez działalność rad, które zrzeszają ekspertów, teoretyków i praktyków, reprezentujących różne środowiska. (PAP)