Wiceszef NFOŚiGW przypomniał, że budżet 5. edycji programu promocji fotowoltaiki "Mój Prąd" został zwiększony o 450 mln zł i wynosi obecnie 950 mln zł.

Mirowski wyjaśnił, że od piątku, 20 października, z programu "Mój Prąd" będą mogli skorzystać beneficjenci innych programów związanych z dofinansowaniem fotowoltaiki, nie tylko tych realizowanych przez Narodowy Fundusz. "Ci, którzy otrzymali już dotacje do paneli PV z innych źródeł publicznych, np. z programu +Czyste Powietrze+ czy programów gminnych, od 20 października będą mogli ubiegać się o dotacje z +Mojego Prądu+ na dodatkowe urządzenia np. pompy ciepła czy też magazyny energii" - wyjaśnił.

W programie "Mój Prąd", oprócz dotacji do instalacji fotowoltaicznych, można uzyskać środki także na dodatkowe urządzenia, takie jak pompy ciepła, kolektory słoneczne, magazyny energii, magazyny ciepła oraz na systemy zarządzania energią. Zasadą jest to, że im szersza jest inwestycja, tym większe dofinansowanie z NFOŚiGW; maksymalnie może być to 58 tys. zł.

Wiceprezes wyjaśnił, że osoby, które otrzymały już dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej ze środków publicznych, m.in. z programów "Mój Prąd", "Czyste Powietrze" lub z programów organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, będą mogły za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie NFOŚiGW zawnioskować o dodatkowe urządzenia w ramach "Mojego Prądu".

Reklama

Mirowski przypomniał, że aby skorzystać z dotacji np. do pomp ciepła czy magazynów energii, trzeba być rozliczanym lub przejść na obowiązujący od kwietnia ub.r. wartościowy system rozliczeń prosumentów, czyli tzw. net-billing.

Dotacja na magazyn energii może wynieść do 16 tys. zł, magazyn ciepła - do 5 tys. zł, pomp ciepła - do 28,5 tys. zł (w zależności od jej rodzaju), do 3 tys. zł na systemem zarządzania energią (EMS lub HEMS), a do 3,5 tys. zł - na kolektory słoneczne.

Przedstawiciel Funduszu wskazał, że prosumenci, których mikroinstalacja fotowoltaiczna została zgłoszona do przyłączenia do 31 marca 2022 r., czyli w systemie net-metering, a zmienili system rozliczania na net-billing, mogą ubiegać się, poza dotacjami na urządzenia dodatkowe, również o pieniądze na mikroinstalację PV (do 3 tys. zł).

Program "Mój Prąd" realizowany jest od 2019 r. przez NFOŚiGW. Na wszystkie edycje programu zarezerwowano ponad 3 mld zł; z tego dotąd wypłacono ok. 500 tys. dotacji o wartości blisko 2,3 mld zł. Dofinansowane przez Narodowy Fundusz mikroinstalacje fotowoltaiczne wygenerują łączną moc ponad 2,8 MW. (PAP)

autor: Michał Boroń