The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), co kilka lat przygotowuje dokument podsumowujący naukową wiedzę na temat zmian klimatu. Raport Podsumowujący, bo tak nazywa się to opracowanie, jest bardzo obszerny - liczy kilka tysięcy stron i składa się z kilku tomów, które są stopniowo publikowane. Dodatkowo, do każdej części dołączane jest podsumowanie dla decydentów.

Poszczególne tomy raportu przygotowywane są przez trzy grupy robocze zajmujące się odpowiednio: fizycznymi aspektami zmiany klimatu, konsekwencjami tej zmiany i możliwościami przystosowania się do niej oraz perspektywami ograniczenia lub zatrzymania zmian klimatu. W skład tych grup wchodzą setki specjalistów, którzy w oparciu o tysiące artykułów naukowych, piszą poszczególne części raportu. Następnie opracowanie przechodzi także etap otwartej recenzji - każdy chętny ekspert może zgłosić uwagi do tekstu.

Obecnie naukowcy pracują nad szóstym już Raportem Podsumowującym (Sixth Assessment Report - AR6). W latach 2021-2022 ukazały się trzy jego części, a jesienią bieżącego roku ma ukazać się ostatni element - przekrojowe podsumowanie całości.

Jednym z autorów części trzeciej AR6, dotyczącej mitygacji zmian klimatu jest polski naukowiec. Dr Jan Witajewski-Baltvilks to ekonomista, kierownik Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych tej uczelni. Rozmowa, którą z naszym gościem przeprowadziliśmy w studiu DGP, była okazją do usłyszenia, jak od wewnątrz wygląda tworzenie najważniejszego globalnego raportu klimatycznego, a także szansą, aby w sprawach ekologii wybrzmiał także głos ekonomisty.

Reklama

Z dr. Witajewskim-Baltvilks rozmawialiśmy min. o tym:

  • jak zostaje się autorem raportu IPCC;
  • co robi autor prowadzący;
  • jak wyglądają prace nad raportem;
  • co świadczy o wiarygodności raportu;
  • czy politycy usiłują wpływać na autorów;
  • jaka jest rola ekonomisty w pisaniu raportu;
  • jakie zadania zostały postawione przed naukowcami;
  • jakie są scenariusze przyszłych wydarzeń i dlaczego w raporcie nie ma rekomendacji dla polityków;
  • co czeka globalną gospodarkę na ścieżce prowadzącej do osiągnięcia celów klimatycznych;
  • co irytuje fizyka w debacie publicznej i jakie ma rady dla mediów zajmujących się sprawami klimatu.

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo.